DE TIJD WAS HET INSTRUMENT
EN DE TIJD IS HET INSTRUMENT.
DE TIJD SCHEPT DE HERINNERING.